Ćwiczenia na obiekcie szpitala

      W dniach 26, 27, 28 sierpnia br. strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej w Lubaniu, zgodnie z planem doskonalenia zawodowego, uczestniczyli w ćwiczeniach taktyczno-bojowych na obiekcie Szpitala Powiatowego w Lubaniu.
W ćwiczeniach poza strażakami JRG Lubań udział wzięli również wybrane jednostki OSP KSRG z terenu powiatu lubańskiego. Głównym celem tych ćwiczeń było sprawdzenie gotowości operacyjnej i poziomu wyszkolenia strażaków ratowników PSP i OSP i umiejętności kierowania działaniami ratowniczymi w przypadku powstania zdarzeń na obiektach o dużym zagrożeniu dla ludzi. Strażacy przed ćwiczeniami w dniach 19, 20, 21 sierpnia 2019r. zapoznali się ze specyfiką obiektu oraz występującymi w nim zagrożeniami, z możliwościami dojazdu do obiektu w razie wystąpienia zagrożenia, lokalizacją hydrantów i głównych wyłączników mediów dochodzących do obiektu.