Obóz harcerski w Olszynie

W dniach 01-17.07.2019 r. na terenie Nadleśnictwa Świeradów, Leśnictwo Olszyna odbył się obóz Harcerzy Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego „ZAWISZA”
Federacja Skautingu Europejskiego. Obozowisko podzielone było na dwa sektory: żeński oraz męski, liczba uczestników obozu wraz z opiekunami to 33 osoby.

Strażacy JRG-Lubań przeprowadzili wizytację obozowiska. W trakcie spotkania strażacy prezentowali sprzęt używany podczas prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych.
Przeprowadzano prelekcje na temat bezpieczeństwa w czasie wakacji, zasad użycia gaśnic, bezpiecznej ewakuacji z obozowiska w momencie wystąpienia niekorzystnych
lub niebezpiecznych warunków atmosferycznych. Dodatkowo zmiany służbowe przeprowadziły rozpoznanie operacyjne terenu obozowiska, w tym dróg dojazdowych.
Sprawdzono znajomość zasad bezpieczeństwa przez uczestników oraz opiekunów.